Miljöma
Meny

Styrsystem

 
Med professionell bus-styrning kan solskyddet samverka tillsammans med andra produkter t.ex. värme och ventilation (HVAC). Systemet visualiseras med datorn eller manöverpanel och man kan koppla till vind, regn, sol, temp och DCF-klocka (atomur i Frankfurt). 
 

Animeo Solo

Animeo Solo finns i två olika utföranden för en fasad eller två fasader. Passar både den lilla fastigheten och den stora. Två sol- och två vindsensorer kan inkopplas. Veckotimer, brandlarmsingång, felmmedelande, logg samt "mottag värme" och "behåll värme" för att styra solskydden energieffektivt.
 

Animeo Premium

Byggnadskontroll (BuCo) för t.ex 8 zoner. Medger sammankoppling i "master/slave" med ytterligare en BuCo för totalt 16 zoner. Motor controller (MoCo) i olika utföranden, sensorboxar (för sol, vind, vindriktning, temperatur, regn), operativmjukvara för dator mm.
 

LonWorks & KNX

Vi kan leverera komponenter till LonWorks och KNX.
Önskvärt är att solskyddet projekteras på ett tidigt stadium för att bäst kunna integreras i fasaden. Detta ger en optimal funktion, livslängd och ekonomi. Det finns ett beräkningsverktyg för energibesparing och ljuspåverkan som heter parasol och kan laddas ner från www.solskyddsforbundet.se