Inglasad balkong och uterum

Behagligare inglasning

En inglasad balkong eller uterum där solen får skina in fritt genom glaset blir oftast väldigt varm. Men alla inglasningar har inte besvär med värme. Det kan behövas insynsskydd, dämpa skarpt ljus eller något som skapar en mer ombonad miljö.

Vi är vana att arbeta med inglasade utrymmen och kan hjälpa dig till rätt lösning för just dina behov. Vår erfarenhet hjälper dig att göra den inglasade balkongen eller det inglasade uterummet till en behagligare plats att vara på

Inglasad balkong och uterum

Fem om inglasningar

Olika typer av inglasningar ställer olika krav på produkterna som monteras upp. Ett oisolerat rum som en inglasad balkong är en tuff miljö med hårdare krav.

  • Naturmaterial ska inte användas i produkterna.
  • Välj gärna en genomsiktlig väv med bra tekniska egenskaper för att bevara utblicken.
  • Hänsyn måste tas till eventuella styrtappar eller handtag som sticker ut.
  • Tänk på hur du brukar öppna upp inglasningen och planera placeringen av reglagesidor etc.
  • Hörn kan innebära vissa beräkningar för att mötet mellan produkter på olika sidor ska bli bra.

PRODUKTER

Solskydd för inglasad balkong och uterum

Vi har flera produkter som passar bra till ett inglasat utrymme.