Miljöma
Meny

Barnsäkerhet i fokus

För att göra våra produkter i hemmet eller det offentliga rummet där barn vistas barnsäkert så finns det vissa hjälpmedel. En EU-standard (EN 13120) som vi måste rätta oss efter gäller från 4 september 2014. Vi har inte möjlighet att frångå standarden utan kommer att montera inomhusprodukter enligt de nya kraven. Detta innebär bland annat att inga kedjor eller linor får finnas 150 cm från golvet och upp. Linhållare och kedjespännare monteras alltid till produkter som är utrustade med lina eller kedja.
Vi har även ett brett utbud av produkter som är godkända utan farliga linor och kedjor. Regleras med handtag eller motor.
 
Vill du ha mer information om barnsäkerhet och våra produkter? Välkommen till vår utställning för att ta del av produkterna. Vi säljer även kedjespännare och linhållare löst om du vill göra en befintlig produkt mer barnsäker. Se mer i en broschyr om barnsäkerhet som du hittar här...
 
Rullgardiner är numera vanligast att hanteras med en kulkedja vid sidan. Kulkedjan kan utgöra en säkerhetsrisk för små barn. För att säkra den så har vi produkter som håller kedjan spänd och även ett kulkedjelås som delar sig om det blir för högt tryck på den.
Kedjespännare
 
Persiennlinor som hänger ner i farlig höjd kan också vara en säkerhetsrisk. Det finns linknoppar som delar på sig för att undvika att det bildas en ögla och linhållare att snurra upp linan på.
 
      Linhållare