Miljöma
Meny

 

Andra automatiker

Tidur finns det olika varianter av. Allt ifrån mekaniska veckotimers som tvingar upp solskyddet, veckotimers för bus-system, timer som sänder en upp och en ner signal per dygn och mer avancerade där det går att skapa scenarion.
 
 
Sunis Sensor RTS är en helt trådlös solsensor som drivs med solceller, alltså är den helt självförsörjande. Den sänder solvärde till RTS-motor eller mottagare. Komplettera med vindautomatik för vindskydd.
 
 
Regnsensor som kopplas till kabelbundna automatiker. Utan tidsfördröjning för att skona solskydd vid regn eller snö. Ett inbyggt värmeelement tinar frost på sensorn och ger en uppsignal till automatiken.