inspiration 18.09.22

Inred för bättre dagsljus och ökat välbefinnande

Allt levande är beroende av ljus. För att vi människor ska må bra är dagsljuset livsviktigt. Dagsljus är naturligt och det vill vi ta tillvara på.

Inte bara för att vi kan spara energi genom att slippa tända lampor inomhus. Vi kan inte heller återskapa det naturliga dagsljuset med belysning inomhus och fortfarande uppleva ljuset behagligt. 

Bästa dagsljuseffekt inomhus ges inom två meter från fönster.

Men även om vi så väl behöver ljuset så behöver vi också kunna skärma av för att undvika bländning, blekning och för varma inomhusmiljöer.

Reglering av ljuset och värmeinstrålning kan vi göra med produkter på utsidan av fasaden så som markiser, screenmarkiser eller fasadpersienner. Eller med produkter inomhus så som persienner, rullgardiner, Duette®gardiner, lamellgardiner eller gardinlängder.

Några produkttips

Markisernas färg på väven bestämmer hur mycket ljus som kommer in i rummet.

Screenmarkiser skärmar av men låter dig fortfarande se ut.

Fasadpersienner går att vinkla och styra ljuset.

Duette®gardiner som går att dra nerifrån och upp släpper in ljuset på ovandelen av fönstret och skärmar av den nedre delen.

Rullgardiner med högreflekterande belagd utsida som samtidigt tillåter att man ser ut genom den. 

Persienner och lamellgardiner styr ljuset genom att vinkla lamellerna.

Tunnare gardinlängder kräver mer tygveck för att kunna skärma av.

Till sist

Oftast behövs en teknisk väv på inomhusprodukter för bästa effekt. Man ska alltså inte sätta upp vilken väv som helst. Vissa vävar kan tvärt om förstärka bländningen och skapa ett större obehag att vara bakom.

Tänk också på att det inte är så trevligt att stänga inne sig genom att dra ner och för en tät produkt. Viss genomsikt där man fortfarande kan se vad som händer utanför är att föredra.

Vävar som man ser ut genom ska inte vara för glest vävda. Vi kallar det vävens öppenhetsfaktor och den ska oftast inte vara högre än 5 procent. Solen står lågt i vissa lägen och under vissa tider på året och då kan det bli problem om väven är för öppen. 

Välkommen till vår butik på Haga industriområde i Jönköping så visar vi!

 

Följ hela vår resa och få inblick i vad som händer i butiken på Instagram och gilla gärna oss på Facebook för nyheter och erbjudanden!