nyhet 20.03.24

Global Shading Day 2024

21 mars 2024 är det Global Shading Day

Vad är det för något och vad vill vi uppnå med dagen?

Solavskärmning, en viktig del för en hållbar framtid

Solen är livsviktig för oss och vår planet! Men vi behöver dämpa värmen inomhus  som blir följden av solens gassande genom oskyddade glasytor. Värme som kan orsaka obehag och sömnstörning för friska individer, kan vara direkt livsfarlig för de med nedsatt motståndskraft som äldre, sjuka och barn. 

Svalare bostäder och byggnader

Vi står inför ett vägval! Många installerar AC som aktiv kyla i byggnaden. Då blir det svalt inne, men till en hög kostnad för klimat och ekonomi. 

Byggnader står redan för nästan 40 procent av all energikonsumtion i Europa!

År 2050 riskerar vi att nästan 50 procent av alla byggnader i Europa använder aktiv kyla. Prognosen säger:

En utveckling som innebär att 58 procent mer CO2 kommer släppas ut vilket motsvarar 22 miljoner bilar*.

Energin som kommer krävas för att driva den aktiva kylan motsvarar Spaniens 47 miljoner invånares totala energikonsumtion*!

285 miljarder euro extra kommer betalas i energikostnader, vilket motsvarar total BNP i Finland och Luxemburg*.

Passivt smart solskydd

Vi måste alltid börja med passiv kyla om den negativa utvecklingen ska vändas!

En bra solavskärmningsprodukt minskar behovet av aktiv kyla.

En smart solskyddanläggning skärmar av när det behövs, bidrar till minskad energiåtgång på vintern och tar tillvara på det naturliga dagsljuset.

Filmtajm med tips

En film från Svenska Solskyddsförbundet som tips om hållbarhet:

 

Global Shading Day

För andra året arrangeras Global Shading Day på initiativ av ES-SO, European Solar Shading Organization. ES-SO är en ideell paraplyorganisation för Europas nationella solskyddsförbund.

Med dagen vill vi öka medvetenheten om solavskärmning och vad det gör för energibalansen i byggnader, människorna i byggnaderna och klimatet.

Läs mer om ES-SO: https://es-so.com/

*källa https://es-so.com/onewebmedia/infographic-opbouw-FINAL.pdf

 

Följ hela vår resa och få inblick i vad som händer i butiken på Instagram och gilla gärna oss på Facebook för nyheter och erbjudanden!